Ανεύρυσμα εγκεφάλου χαρακτηρίζεται η κατάσταση όπου για κληρονομικούς, γενετικούς και παθολογικούς λόγους, διογκώνεται ο αυλός μιας εγκεφαλικής αρτηρίας. Άλλα ανευρίσματα δεν οδηγούνται σε ρήξη και άλλα και κυρίως στις ηλικίες 45-65 έτη, υφίστανται ρήξη και αιμορραγούν. Αποτελούν περιστατικά που χρήζουν της επείγουσας αντιμετώπισης, διότι μπορεί ο ασθενής να καταλήξει από την αρχική αιμορραγία ή να αναρρώσει με μεγάλες ή μικρές (αναπηρίες με μακρύ χρόνο αποκατάστασης) ή καθόλου νευρολογικές βλάβες

Τα περισσότερα ανευρίσματα διαγιγνώσκονται μετά από μία αιμορραγία, χωρίς να δώσουν προηγούμενα συμπτώματα. Το μέγεθος αλλά και η ανατομική θέση του ανευρύσματος καθορίζουν τις περισσότερες φορές τον τρόπο εκδήλωσής τους: Έντονη κεφαλαλγία, επιληπτική κρίση, αυχενική δυσκαμψία , έμετοι, φωτοφοβία, διπλωπία, πόνοι ή διάταση στις κόγχες των οφθαλμών, βλεφαρόπτωση, διαταραχή συνείδησης, πάρεση ή παράλυση εγκεφαλικής συζυγίας παραισθησίες στο ήμισυ του προσώπου κ.α)

Η διάγνωση των ανευρισμάτων γίνεται με ψηφιακή αφαιρετική αγγειογραφία, με τρισδιάστατη αξονική αγγειογραφία ή μαγνητική αγγειογραφία, αναλόγως των εξετάσεων που σε κάθε περίπτωση θα υποδείξει ο νευροχειρουργός.
Η αιμορραγία του ανευρίσματος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εγκέφαλο, που ονομάζεται υποαραχνοειδής αιμοραγία.

Ο αγγειοσπασμός, δηλαδή όταν οι σπασμοί κάποιου αιμοφόρου αγγείου προκαλούν αγγειοσυστολή, είναι μια επιπλοκή της ρήξης του ανευρύσματος εγκεφάλου. Εκδηλώνεται συνήθως μεταξύ 3ης -14ης ημέρας μετά την αρχική αιμορραγία, με αποτέλεσμα τη δευτερογενή ισχαιμία του εγκεφάλου. Γι΄ αυτό και η αντιμετώπιση τους καλό είναι να γίνεται τις πρώτες τρεις ημέρες.

Η χειρουργική αντιμετώπιση του ανευρίσματος, πραγματοποιείται με κρανιοτομή και αποκλεισμότης βάσης του ανευρίσματος με την χρήση ενός ειδικού κλιπ (clipping ανευρύσματος).

Άλλος τρόπος αντιμετώπισης είναι ο εμβολισμός με καθετήρα που ξεκινά από την μηριαία και προωθείται μέσω της αορτής, στις αρτηρίες του εγκεφάλου για αποκλεισμό του ανευρύσματος.