Το σηραγγώδες αιμαγγείωμα του εγκεφάλου μπορεί να είναι ασυμπτωματικό είτε συμπτωματικό (εκδηλώνεται με επιληπτική κρίση) και χρήζει αντιμετώπισης.

Η χειρουργική θεραπεία του συμπτωματικού σηραγγώδους αγγειώματος, είναι η μόνη οριστική λύση.