Ολιγοδενδρογλοίωμα

Ολιγοδενδρογλοίωμα

Το ολιγοδενδρογλοίωμα είναι πρωτοπαθής όγκος του εγκεφάλου που ανήκει στα γλοιώματα, αλλά με καλύτερη πρόγνωση, εκτός εάν ανήκει στην υποπερίπτωση του ολιγοδενδροαστροκυτώματος, όπου ο όγκος είναι μεικτός και περιλαμβάνει αστροκύτταρα και ολιδενδροκυττάρα . Ο όγκος δημιουργείται στα ολιγοδενδροκύτταρα, τα οποία είναι στηρικτικά κύτταρα των νευρώνων και εντοπίζεται κυρίως στα εγκεφαλικά ημισφαίρια. Εντοπίζεται συνήθως σε ενήλικες 50-60 ετών οι οποίοι διενεργούν διαγνωστικές εξετάσεις μετά από επιληπτικές κρίσεις , κεφαλαλγία, διαταραχές στη συμπεριφορά, υπνηλία κ.α.

Η χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του ολιγοδενδρογλοιώματος, εάν ο όγκος είναι προσβάσιμος, είναι η πρώτη επιλογή. Εάν λόγω θέσης δεν γίνει πλήρης αφαίρεση του όγκου, συνιστάται ακτινοθεραπεία ή και χημειοθεραπεία.

Απόστολος Καραγιαννίδης, MD, MSc

Νευροχειρουργός Εγκεφάλου – Σπονδυλικής Στήλης – περιφερικών νεύρων

Θεσσαλονίκη: 6945 933 533 – Κοζάνη: 24610 39 270