Όγκοι Εγκεφάλου

Όγκοι Εγκεφάλου

Οι όγκοι που βρίσκονται εντός του εγκεφάλου ή τον πιέζουν, μπορεί να είναι πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς (μετάσταση).

Συνήθη συμπτώματα: Έντονος πονοκέφαλος, αιφνίδια προβλήματα όρασης , έμετοι, λιποθυμία, αδυναμία κίνησης, έλλειψη ισορροπίας και αστάθεια, δυσκολία στην ομιλία και στην ακοή, σύγχυση, δυσκολία συγκέντρωσης, σπασμοί, μυϊκή αδυναμία ενός άκρου ή μιας πλευράς κ.α

Μετά από κλινική εξέταση και διαγνωστικές εξετάσεις για τον έλεγχο των αιτίων που προκαλούν τα παραπάνω συμπτώματα, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχει ενδοκρανιακός όγκος, ακολουθεί στις περισσότερες περιπτώσεις επέμβαση (στερεοτακτική βιοψία ή κρανιοτομία για αφαίρεση).

Η δυνατότητα ολικής ή μερικής αφαίρεσης ενός όγκου στον εγκέφαλο, εξαρτάται από την ιστολογική υφή, από το σημείο που βρίσκεται ο όγκος και από το μέγεθος της εξεργασίας, στοιχεία βάση των οποίων ο νευροχειρουργός θα ενημερώσει τον ασθενή εάν υπάρχει δυνατότητα ολικής ή μερικής αφαίρεσης και με ποια αποτελέσματα στην κάθε περίπτωση. Ανάλογα και με την φύση του όγκου η χειρουργική αφαίρεση μπορεί να προσφέρει θεραπεία και ίαση. Σε όλες τις περιπτώσεις απαιτείται χειρουργικά μεγάλη εμπειρία και τεχνολογικός εξοπλισμός αιχμής, που θα συμβάλλει στο καλύτερο αποτέλεσμα εκ μέρους του νευροχειρουργού.

Οι παθήσεις όγκων εγκεφάλου ανά κατηγορία, είναι:

Καλοηθείς Ογκοι

Κακοηθείς Ογκοι

Πρωτοπαθείς όγκοι είναι:

Δευτεροπαθείς όγκοι είναι:

Video - Παρουσιάσεις του ιατρού

Απόστολος Καραγιαννίδης, MD, MSc

Νευροχειρουργός Εγκεφάλου – Σπονδυλικής Στήλης – περιφερικών νεύρων

Θεσσαλονίκη: 6945 933 533 – Κοζάνη: 24610 39 270