Χρόνιο υποσκληρίδιο

Χρόνιο υποσκληρίδιο

Το χρόνιο υποσκληρίδιο αιμάτωμα είναι το αιμάτωμα που δημιουργείται στον υποσκληρίδιο χώρο του εγκεφάλου δηλαδή μεταξύ της σκληράς και της αραχνοειδούς μήνιγγας του εγκεφάλου. Ονομάζεται χρόνιο διότι δεν αναπτύσσεται αμέσως μετά τη δημιουργία του, αναλόγως των αιτίων που το προκάλεσαν αλλά μέσα στις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες.

Το χρόνιο υποσκληρίδιο μπορεί να δημιουργηθεί από τραυματισμό, αλλά και από επαναλαμβανόμενες μικρές αιμορραγίες σε άτομα τρίτης ηλικίας , αλκοολικούς ή ασθενείς που λαμβάνουν απντιπηκτική αγωγή.

Τα συμπτώματα που χρήζουν διαγνωστικής διερεύνησης με αξονική τομογραφία εγκεφάλου, είναι ο πονοκέφαλος, η βαθμιαία εμφάνιση αστάθειας στο βάδισμα, η σύγχυση, η αδυναμία από τη μια πλευρά του σώματος. Το μέγεθος του αιματώματος είναι αυτό που θα καθορίσει την αναγκαιότητα ή μη επέμβασης από τον νευροχειρουργό.

Η χειρουργική αντιμετώπιση του χρόνιου υποσκληρίδιου αιματώματος, περιλαμβάνει κρανιοανάτρηση (οπή ενός εκατοστού στο κρανίο), με τοπική αναισθησία και παροχέτευση του, με την τοποθέτηση εξωτερικής παροχέτευσης και βαλβίδας.

Το ποσοστό υποτροπής είναι κάτω του 10% (αυξάνει σε ασθενείς με αντιπηκτική αγωγή).

Απόστολος Καραγιαννίδης, MD, MSc

Νευροχειρουργός Εγκεφάλου – Σπονδυλικής Στήλης – περιφερικών νεύρων

Θεσσαλονίκη: 6945 933 533 – Κοζάνη: 24610 39 270