Το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα είναι η συχνότερη μορφή πρωτοπαθούς καρκίνου του εγκεφάλου με ταχύτατη ανάπτυξη των καρκινικών κυττάρων γι΄ αυτό απαιτείται επειγόντως θεραπεία, η οποία έχει ως εκκίνηση τη χειρουργική επέμβαση.

Το πολύμορφο γλοιοβλάστωμα μπορεί να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε περιοχή του εγκεφάλου.

Η διάγνωση απαιτεί μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου υψηλής ευκρίνειας προκειμένου να δώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες για χειρουργική αντιμετώπιση υπό την καθοδήγηση μιας φθορίζουσας χρωστικής ουσίας ( 5-αμινολεβουλινικό οξύ). Στόχος είναι , ο μέγιστος δυνατός καθαρισμός του όγκου, που αποτελεί κριτήριο για την επιμήκυνση της ζωής του ασθενούς και η αποσυμπίεση του εγκεφάλου από τη μάζα του όγκου που τον πιέζει. Ακολουθεί ακτινοθεραπεία και χημειοθεραπεία (temozolamide).

Video - Παρουσιάσεις του ιατρού