Το μυελοβλάστωμα αποτελεί κακοήθη όγκο που εμφανίζεται σε παιδιά, με εντόπιση την παρεγκεφαλίδα. Αναλόγως της ηλικίας του παιδιού, η χειρουργική αφαίρεση του όγκου και στη συνέχεια συμπληρωματική ογκολογική θεραπεία, μπορεί να επιμηκύνει το χρόνο επιβίωσης.