Το πιλοκυτταρικό αστροκύττωμα είναι ένας χαμηλής κακοήθειας και βραδείας ανάπτυξης, όγκος του εγκεφάλου. Αποτελεί τον πιο κοινό πρωτοπαθή όγκο του εγκεφάλου στην παιδική ηλικία. Οι όγκοι μπορεί να είναι κυστικοί ή συμπαγείς. Σε ποσοστό 60% βρίσκονται στην παρεγκεφαλίτιδα, αλλά εμφανίζονται και σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού.

Για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του πιλοκυτταρικού αστροκυττώματος, είναι αναγκαία η χειρουργική αφαίρεση με πολύ καλά συνήθως αποτελέσματα πλήρους ίασης.

Video - Παρουσιάσεις του ιατρού