Το υποσκληρίδιο εμπύημα είναι η συγκέντρωση πύου στον υποσκληρίδιο χώρο, λόγω της ύπαρξης μικροβίων. Τα μικρόβια πολλαπλασιάζονται, το πύον αυξάνει και πιέζει τον εγκέφαλο. Το υποσκληρίδιο εμπύημα δημιουργείται από μικροβιακή λοίμωξη σε γειτονικό στον εγκέφαλο σημείο ( λιθοειδές, παραρινοκολπίτιδα, ωτίτιδα κ.α)
Τα συμπτώματα του ασθενούς είναι πονοκέφαλος, πυρετός, σύγχυση, εγκεφαλικές κρίσεις κ.α.