Το υποσκληρίδιο εμπύημα είναι η συγκέντρωση πύου από την ύπαρξη μικροβίων στον υποσκληρίδιο χώρο. Τα μικρόβια πολλαπλασιάζονται, το πύον αυξάνει και πιέζει τον εγκέφαλο. Το υποσκληρίδιο εμπύημα δημιουργείται από μικροβιακή λοίμωξη σε γειτονικό στον εγκέφαλο σημείο ( λιθοειδές, παραρινοκολπίτιδα, ωτίτιδα κ.α)
Τα συμπτώματα του ασθενούς είναι πονοκέφαλος, πυρετός, σύγχυση, εγκεφαλικές κρίσεις κ.α.

Για τη διάγνωση απαιτείται αξονική τομογραφία εγκεφάλου, αντιβίωση και παροχέτευση του πύου από τον νευροχειρουργό με κρανιοανάτρηση ή κρανιοτομία.