Ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος, ενώ τα νευρικά κύτταρά του, δεν διαθέτουν αναγεννητική ικανότητα. Γι΄ αυτό και περιβάλλεται από τρεις μεμβράνες προστασίας ( μήνιγγες ) και εξωτερικά από σκληρό συμπαγές κρανίο, επικαλυμμένο με μυϊκό χιτώνα.
Η νευροχειρουργική της κεφαλής, έχει συχνά, επείγοντα χαρακτήρα. Είτε για να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αιτιολογίας ενδοκράνια βλάβη – τις περισσότερες φορές μετά από τροχαίο – είτε οφείλεται σε ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Επίσης, μπορεί να απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση κάποιας εγκεφαλικής δυσπλασίας, ή – όλο και περισσότερο στις μέρες μας – αφαίρεση όγκου.

Συνολικά, αφορά σε δύσκολες καταστάσεις που στα χέρια έμπειρου νευροχειρουργού, μπορούν να αντιμετωπιστούν επιτυχώς, με τα πλέον σύγχρονα μέσα.

Ο νευροχειρουργός Α. Καραγιαννίδης διενεργεί:

ΑΠΟΣΥΜΠΙΕΣTIKH ΚΡΑΝΙΕΚΤΟΜΙΑ

ΒΙΟΨΙΑ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

ΔΙΑΣΦΗΝΟΕΙΔΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΓΙΑ ΟΓΚΟ ΥΠΟΦΥΣΗΣ

ΚΡΑΝΙΟΑΝΑΤΡΗΣΗ

ΚΡΑΝΙΟΤΟΜΙΑ


ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΧΡΟΝΙΟΥ ΥΠΟΣΚΛΗΡΙΔΙΟΥ ΑΙΜΑΤΩΜΑΤΟΣ

Ενημερωθείτε για όλες τις παθήσεις του εγκεφάλου και τους τρόπους – τεχνικές, χειρουργικής τους αντιμετώπισής τους από τον ιατρό, επιλέγοντας από τα πλαϊνά μενού