Το θήλωμα του χοριοειδούς πλέγματος, αποτελεί καλοήθη νευροεπιθηλιακό ενδοκοιλιακό όγκος του εγκεφάλου. Είναι σπάνιο, εκδηλώνεται κυρίως σε παιδιά κάτω των 5 ετών και πρέπει να ελεγχθεί αμέσως, προκειμένου να αποκλειστεί η περίπτωση καρκινώματος του χοριοειδούς πλέγματος. Η διάγνωση του, είναι συνήθως αποτέλεσμα διαγνωστικών εξετάσεων για υδροκέφαλο.

Το θήλωμα χοριοειδούς πλέγματος αντιμετωπίζεται χειρουργικά με ολική εκτομή και στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων προσφέρει πλήρη ίαση.