Ο υπερηχητικός αναρροφητήρας του όγκου ( CUSA ), χρησιμοποιείται για την αφαίρεση όγκων εγκεφάλου και νωτιαίου μυελού.

Ο αναρροφητήρας CUSA επιτρέπει την αναρρόφηση του όγκου χωρίς να επηρεάζει τα αγγεία της περιοχής και αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη επιλογή.