Νευροπλοϊγηση εγκεφάλου – σπονδυλικής με navigation & στερεοταξία

Νευροπλοϊγηση εγκεφάλου – σπονδυλικής με navigation & στερεοταξία

Η νευροπλοϊγηση, δηλαδή η εικονική απεικόνιση του εγκεφάλου και της σπονδυλικής στήλης, έφερε επανάσταση στη νευροχειρουργική, καθώς με ακρίβεια χιλιοστού ανασυνθέτει κατά τη διάρκεια του χειρουργείου όλα τα αναγκαία για τον νευροχειρουργό, δεδομένα, ακόμη και αυτά που δεν ήταν ορατά με το χειρουργικό μικροσκόπιο.

Η απόλυτη ακρίβεια του συστήματος επιτρέπει τη διενέργεια χειρουργικών επεμβάσεων ακόμα και σε ανατομικώς εξαιρετικά επικίνδυνες περιοχές, ελαχιστοποιώντας την περίπτωση ιατρικού λάθους. Με τον τρόπο αυτό, είναι εφικτές, ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες, ιδιαίτερα λεπτές, επεμβάσεις για αφαίρεση όγκων εγκεφάλου, νωτιαίου μυελού και σπονδυλικής στήλης.

Πώς γίνεται η νευροπλοϊγηση με navigation της Metronic

Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου χρησιμοποιείται νευροπλοϊγηση, με navigation της Metronic, από τα πλέον προηγμένα συστήματα. Μικροσκοπικοί αισθητήρες προσαρμοσμένοι πάνω στα εργαλεία του χειρουργού, αναγνωρίζονται και δίνουν στίγμα μέσα στο πεδίο. Η υπολογιστική μονάδα λαμβάνει τα σήματα αυτά και η θέση τους απεικονίζεται στην οθόνη του συστήματος, όπου ο αντίστοιχος χάρτης, πλέον, είναι μια μαγνητική ή αξονική τομογραφία, ή και ο συνδυασμός των δύο, καθώς και περισσοτέρων απεικονιστικών εξετάσεων. Το στίγμα αυτό δίνει μια συνεχή και μεγάλης ακρίβειας πληροφορία στο χειρουργό σχετικά με τη θέση των εργαλείων του και την ανατομία του ασθενούς.

Τα νέα συστήματα χειρουργικής πλοήγησης παρέχουν μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία απεικονιστικών εξετάσεων (μαγνητική τομογραφία, υπολογιστική τομογραφία, μαγνητική αγγειογραφία, αξονική αγγειογραφία, υπερηχογράφημα), προεγχειρητικού σχεδιασμού της επέμβασης, διεγχειρητικής πλοήγησης, αλλά και μετεγχειρητικής αρχειοθέτησης δεδομένων.

Η νευροπλοϊγηση είναι τριών διαστάσεων: Χωρίς στεφάνι στο κρανίο του ασθενούς, επιτυγχάνεται η καθοδήγηση, ανά πάσα στιγμή. Κάθε αλλαγή στο δέρμα, στους μύες ή στα οστά του ασθενούς και η θέση των χειρουργικών οργάνων καταγράφεται από συνεχείς φωτογραφικές λήψεις και αναπαράγονται σε τρισδιάστατη οθόνη που παρακολουθεί ο γιατρός.

Στερεοτακτική

Μια άλλη μέθοδος που χρησιμοποιείται για τους όγκους και προκαθορίζει το πλαίσιο εξαίρεσης στο οποίο θα κινηθεί ο ιατρός με ακρίβεια χιλιοστού, είναι η στερεοτακτική. Χρησιμοποιείται ειδικός εξοπλισμός (στερεοτακτικό πλαίσιο και ειδικό λογισμικό) υπό την καθοδήγηση αξονικού ή μαγνητικού τομογράφου, αναλόγως με το περιστατικό.

Απόστολος Καραγιαννίδης, MD, MSc

Νευροχειρουργός Εγκεφάλου – Σπονδυλικής Στήλης – περιφερικών νεύρων

Θεσσαλονίκη: 6945 933 533 – Κοζάνη: 24610 39 270