Διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση

Διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση

Η διεγχειρητική νευροφυσιολογική παρακολούθηση, χρησιμοποιείται στις επεμβάσεις εγκεφάλου (συνήθως στην αφαίρεση ακουστικού νευρινώματος) και σπονδυλικής στήλης (αφαίρεση ενδομυελικών και εξωμυελικών όγκων), καθώς και στη σπονδυλοδεσία, για τη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας των νεύρων, με σκοπό την αποφυγή βλάβης τους.

Απόστολος Καραγιαννίδης, MD, MSc

Νευροχειρουργός Εγκεφάλου – Σπονδυλικής Στήλης – περιφερικών νεύρων

Θεσσαλονίκη: 6945 933 533 – Κοζάνη: 24610 39 270