Χειρουργικό μικροσκόπιο Leica & 5-ALA

Χειρουργικό μικροσκόπιο Leica & 5-ALA

Στο χειρουργείο, γίνεται χρήση του σύγχρονου χειρουργικού μικροσκοπίου της Leica μοντέλο Μ530 ΟΗΧ με δυνατότητα διεγχειρητικής αγγειογραφίας για τη χειρουργική των ανευρισμάτων, καθώς και για τη χρήση μπλε φωτο (5- ALA)  για την επιτυχή και πλήρη εξαίρεση των γλοιβλαστωμάτων.

Το χειρουργικό γενικότερα για όλες τις νευροχειρουργικές επεμβάσεις.

Το σύγχρονο χειρουργικό  μικροσκόπιο Leica χρησιμοποιείται γενικότερα σε όλες τις νευροχειρουργικές επεμβάσεις. Χαρακτηρίζεται για την επαναστατική του εργονομία και τη δυνατότητα καταγραφής της επέμβασης σε video με μεγάλη ακρίβεια.

5-ALA

Ειδικά για τα γλοιώματα, στις χειρουργικές τεχνικές περιλαμβάνεται και η χρήση του «μπλε φωτός» ή  φθορισμός με 5-ALA (5-αμινολεβουλινικό οξύ) ή φλουοροσκεΐνη μέσω των οποίων κάτω από ειδικά φίλτρα φωτός προσαρμοσμένα σε εξελιγμένο μικροσκόπιο όπως το Leica Μ530 ΟΗΧ, γίνονται ορατές δυσδιάκριτες περιοχές του όγκου.

Ο όγκος φωσφορίζει ένα έντονο κόκκινο χρώμα που επιτρέπει στον νευροχειρουργό να διακρίνει όλες τις εστίες σε σχέση με το υπόλοιπο εγκεφαλικό παρέγχυμα και διευκολύνει την ριζική αφαίρεση του όγκου.

Απόστολος Καραγιαννίδης, MD, MSc

Νευροχειρουργός Εγκεφάλου – Σπονδυλικής Στήλης – περιφερικών νεύρων

Θεσσαλονίκη: 6945 933 533 – Κοζάνη: 24610 39 270