Το επενδύμωμα αποτελεί πρωτοπαθή όγκο του εγκεφάλου που εμφανίζεται και σε παιδιά, συνήθως στον οπίσθιο βόθρο. Δημιουργείται από υπολειπόμενα ενδοπαρεγχυματικά επενδυμικά κύτταρα.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ναυτία, εμετό, παράλυση κρανιακών νεύρων, αλλαγές συμπεριφοράς κ.α.

Η χειρουργική επέμβαση για πλήρη εκτομή του όγκου, είναι η πρώτη επιλογή για τον ασθενή και μπορεί να προσφέρει πλήρη ίαση. Αναλόγως της ιστολογικής εξέτασης, μπορεί να ακολουθήσει και ακτινοθεραπεία.