Μεταστάσεις

Μεταστάσεις

Οι μεταστάσεις είναι δευτεροπαθείς όγκοι του εγκεφάλου οι οποίοι προέρχονται από όγκο που βρίσκεται σε άλλο μέρος του ανθρώπινου σώματος. Περίπου το 10%- 15% των ασθενών με καρκίνο αναπτύσσουν εγκεφαλικές μεταστάσεις. Συνήθως εμφανίζονται όψιμα στην πορεία της νόσου.

Η διάγνωση περιλαμβάνει μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου (MRI), τόσο με γαδολίνιο όσο και χωρίς γαδολίνιο. Είναι πιθανόν να απαιτηθεί και βιοψία.

Εάν η πρωτοπαθής εστία (πιο συνήθεις αιτίες είναι ο καρκίνος του πνεύμονα και του μαστού) αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, η χειρουργική αφαίρεση της εγκεφαλικής μετάστασης μπορεί να προσφέρει μακροχρόνια επιβίωση. Επίσης να συμβάλλει στην αντιμετώπιση πλήθους άλλων συμπτωμάτων που επιβαρύνουν τους ασθενείς, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα ζωής.

Ο τρόπος θεραπευτικής αντιμετώπισης εξαρτάται από τον αριθμό και το σημείο εντόπισης των εγκεφαλικών μεταστάσεων. Σε κάθε ασθενή, η θεραπεία είναι εξατομικευμένη. Για παράδειγμα, μια μεγάλη μονήρης μετάσταση μπορεί να απαιτεί χειρουργική επέμβαση για την ανακούφιση των συμπτωμάτων, ακόμη και εάν ο ασθενής παρουσιάζει και άλλες ή πολλαπλές μεταστάσεις. Σημαντικό ρόλο παίζει επίσης η ηλικία του ασθενούς, η έκταση των μεταστάσεων, η ιστολογία του πρωτοπαθούς όγκου και το προσδόκιμο ζωής.

Video - Παρουσιάσεις του ιατρού

Απόστολος Καραγιαννίδης, MD, MSc

Νευροχειρουργός Εγκεφάλου – Σπονδυλικής Στήλης – περιφερικών νεύρων

Θεσσαλονίκη: 6945 933 533 – Κοζάνη: 24610 39 270