Το εγκεφαλικό απόστημα είναι η λοίμωξη που προκαλείται στον εγκέφαλο συνήθως από στρεπτόκοκο, σταφυλόκοκο και αναερόβια βακτηρίδια, μεμονωμένα το κάθε ένα ή σε συνδυασμό. Αποτελεί συνηθέστατα τη συνέχεια μιας άλλης λοίμωξης σε γειτνιάζουσα περιοχή (ωτίτιδα, μαστοιδίτιδα, παραρινοκολπίτιδα, οδοντογενή λοίμωξη) ή εμφανίζεται σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς.

Η συνηθέστερη συμπτωματολογία, είναι ο πονοκέφαλος και οι επιληπτικές κρίσεις . Σε περίπτωση υπόνοιας εγκεφαλικού αποστήματος, συνιστάται αρχικά αξονική τομογραφία και στη συνέχεια μαγνητική τομογραφία (μπορεί να θέσει με μεγάλη ακρίβεια τη διάγνωση).

Η χειρουργική θεραπεία περιλαμβάνει την κρανιοανάτρηση –κρανιοτομία για παροχέτευση – αφαίρεση.