Πεταλεκτομή – Πεταλοπλαστική

Πεταλεκτομή – Πεταλοπλαστική

Η πεταλεκτομή και η πεταλοπλαστική αποτελούν ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για αντιμετώπιση σπονδυλικής στένωσης της αυχενικής μοίρας. Δεν προκαλούν καμία κάκωση στους υγιείς ιστούς, είναι αναίμακτες, ανακουφίζουν από τον πόνο, αποσυμπιέζουν το νωτιαίο μυελό και τα νεύρα και μετά την επέμβαση επιτρέπουν την άμεση κινητοποίηση του ασθενούς.

Με μικροσκόπιο που επιτρέπει στον νευροχειρουργό να έχει άριστο και μεγεθυμένο οπτικό πεδίο και με μικροεργαλεία για τη διενέργεια της επέμβασης, επιτυγχάνεται η αύξηση των διαστάσεων του αυχενικού νωτιαίου σωλήνα με τη μέγιστη δυνατή διατήρηση των οπίσθιων πετάλων (οστά).

Η τεχνική εφαρμόζεται σε ασθενείς για τους οποίους απαιτούνται αποσυμπιεστικές επεμβάσεις σε πολλαπλά επίπεδα, σε ασθενείς με οστεοποίηση του οπίσθιου επιμήκους συνδέσμου και σε ασθενείς που πρέπει να υποβληθούν σε αφαίρεση όγκων του νωτιαίου μυελού με οπίσθια προσπέλαση. Η μέθοδος ενδείκνυται για την απελευθέρωση των μακρών ινών που πιέζονται (μυελοπάθεια) προσφέροντας ανακούφιση. Επίσης, επιτυγχάνει τη σταθεροποίηση των οπίσθιων στοιχείων της αυχενικής μοίρας και μειώνει την πιθανότητα κύφωσης.

Πώς διενεργείται η πεταλεκτομή

Η επέμβαση πραγματοποιείται στο χειρουργείο με γενική νάρκωση. Με μικρή τομή στη μέση οπίσθια επιφάνεια του αυχένα, εισάγονται μικροσκόπιο και μικροεργαλεία, τα οποία με τη βοήθεια διαστολέα, απομακρύνουν τους μύες χωρίς τραυματισμό και αποκαλύπτουν τα πέταλα όπου θα πραγματοποιηθεί η πεταλεκτομή. Με τη χρήση κρανιοτόμου (High Speed Drive) αφαιρείται μέρος του οστού και από τις δύο πλευρές, ώστε να δημιουργηθεί μία αύλακα επί του σπονδυλικού τόξου. Ακολουθεί η τρηματεκτομή σε μία ή περισσότερες ρίζες, για την οποία απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην πιεστούν τα παρακείμενα νεύρα.

Επειδή όμως η πεταλεκτομή σε πολλά επίπεδα σε συνδυασμό με την τρηματεκτομή σε δύο επίπεδα μπορεί να προκαλέσει αστάθεια και κύφωση στη σπονδυλική στήλη, όταν ο ιατρός το κρίνει αναγκαίο, μπορεί να εφαρμόσει αυχενική πεταλοπλαστική, με την οποία επιτυγχάνεται και η ταχύτερη αποκατάσταση της σταθερότητας της σπονδυλικής στήλης του ασθενούς, χωρίς την καταστροφή των πετάλων.

Πώς διενεργείται η πεταλοπλαστική

Ομοίως με την πεταλεκτομή μέχρι της πλήρους παρασκευής των σπονδυλικών τόξων και των ακανθωδών αποφύσεων, ακολουθεί με τη χρήση του drill, η οστεοτομία στη μία πλευρά των σπονδυλικών τόξων. Γίνεται πλήρης αφαίρεση του πλαγίου ωχρού συνδέσμου. Ακολουθεί η οστεοκλασία της απέναντι πλευράς των σπονδυλικών τόξων. Πάντα με τη χρήση του drill, σε κάθε ακανθώδη απόφυση, γίνεται μια μικρή οπή. Στη συνέχεια, τοποθετούνται ισχυρά ράμματα από μετάξι σε κάθε ακανθώδη απόφυση και στερεώνονται στο σύστοιχο αρθρικό θύλακο. Γίνεται ανάσπαση των σπονδυλικών τόξων και καθήλωση τους στα πλάγια, με τα ίδια ράμματα.

Απόστολος Καραγιαννίδης, MD, MSc

Νευροχειρουργός Εγκεφάλου – Σπονδυλικής Στήλης – περιφερικών νεύρων

Θεσσαλονίκη: 6945 933 533 – Κοζάνη: 24610 39 270