Η αραχνοειδής κύστη δεν είναι όγκος, αλλά κύστη με εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Αφορά συγγενείς βλάβες και ουσιαστικά αποτελεί περιοχή του εγκεφάλου που δεν δημιουργήθηκε ποτέ.

Η αραχνοειδής κύστη συνήθως δεν δίνει συμπτώματα και ανακαλύπτεται τυχαία. Μόνο εάν ωσμωτικά μετά από τραύμα ή αιμορραγία αυξηθεί η πίεση, τότε οδηγεί σε συμπτώματα.

Η χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την εσωτερική παροχέτευση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού προς την περιτοναϊκή κοιλότητα ή την εκτομή της κάψας της κύστης και την παροχέτευσή της προς τον υπαραχνοειδή χώρο.