Η αποσυμπιεστική κρανιεκτομία, εφαρμόζεται συνήθως σε καταστάσεις όπου η ενδοκράνια πίεση δεν ελέγχεται με φαρμακευτικά μέσα, οπότε και αφαιρείται ένα τμήμα του κρανίου προκειμένου να δοθεί χώρος στον εγκέφαλο.

Διενεργείται κυρίως σε αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (μεγάλα έμφρακτα), σε εγκεφαλικό οίδημα μετά από βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή σε εγκεφαλικό οίδημα μετά από αποκλεισμό ανευρύσματος .

Το τμήμα του κρανίου φυλάσσεται συνήθως στην κοιλιακή χωρα και επανατοποθετείται σε δεύτερο χρόνο ή τοποθετείται πλαστικό μόσχευμα (ακρυλικό), ώστε να καλυφθεί το έλλειμμα.