Αστροκύττωμα

Αστροκύττωμα

Το αστροκύττωμα ανήκει στην κατηγορία των γλοιωμάτων χαμηλής κακοήθειας και βραδείας ανάπτυξης. Υπό τον γενικό όρο αστροκύττωμα, συμπεριλαμβάνονται τα ινώδη αστροκυττώματα, τα πρωτοπλασματικά αστροκυττώματα, και τα γεμιστοκυτταρικά αστροκυττώματα. Εντοπίζεται κυρίως στον μετωπιαίο και στον κροταφικό λοβό του εγκεφάλου. Είναι πάθηση με καλή πρόγνωση, εάν καταστεί δυνατή η ολική του αφαίρεση στο χειρουργείο.

Η πάθηση εμφανίζεται συνηθέστερα στην ηλικία μετά τα 30 χρόνια και εντοπίζεται μετά από επιληπτικές κρίσεις, κεφαλαλγία, ναυτία, εμετούς κ.α., αναλόγως της θέσης και του μεγέθους του όγκου.

Για τη διάγνωση, την ιστολογική εξέταση και την αφαίρεση του όγκου διενεργείται κρανιοτομία με τον ασθενή σε εγρήγορση με διεγχειρητική- νευροφυσιολογική παρακολούθηση  .

Η χειρουργική επέμβαση εμπεριέχει τον κίνδυνο να καταστεί αδύνατη η πλήρης αφαίρεση του όγκου σε περίπτωση που υπάρχει διήθηση σε σημαντικές δομές του εγκεφάλου και εγκυμονεί κινδύνους για σοβαρές νευρολογικές βλάβες του ασθενούς. Ωστόσο κρίνεται απολύτως αναγκαία καθώς ανακουφίζει τον εγκέφαλο από την πίεση που προκαλεί ο όγκος, ενώ η πλήρης αφαίρεσή του αυξάνει την επιβίωση και καθιστά αποτελεσματικότερες την ακτινοθεραπεία και τη χημειοθεραπεία.

Video - Παρουσιάσεις του ιατρού

Απόστολος Καραγιαννίδης, MD, MSc

Νευροχειρουργός Εγκεφάλου – Σπονδυλικής Στήλης – περιφερικών νεύρων

Θεσσαλονίκη: 6945 933 533 – Κοζάνη: 24610 39 270