Η αυχενική μοίρα αποτελείται από επτά σπονδύλους που στηρίζουν το κρανίο και ανάμεσα από αυτούς, διέρχονται ο νωτιαίος μυελός και τα αυχενικά νεύρα.

Το κάταγμα σπονδύλων της αυχενικής μοίρας, μπορεί να προέλθουν συνηθέστερα, λόγω τραυματισμού από τροχαίο, πτώση, κ.α. Το κάταγμα μπορεί να προκαλέσει, αναλόγως της βαρύτητας, σοβαρή ή πλήρη αναπηρία. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, εντοπίζεται στην κατώτερη αυχενική μοίρα και μπορεί να περιλαμβάνει και κάκωση του νωτιαίου μυελού.

Τα κατάγματα από τραυματισμό μπορεί να είναι εκρηκτικά (κάταγμα στην πρόσθια και μεσαία κολώνα), κατάγματα από βίαιη κάμψη και διάταση (συνήθως από ζώνες ασφαλείας που προκαλούν κάταγμα στα οπίσθια συνδεσμικά και οστικά στοιχεία), στροφικά κατάγματα – εξαρθρήματα (βαρεία συνδεσμική κάκωση με πλήρη βλάβη συνήθως, του νωτιαίου μυελού) και κατάγματα από βίαιη έκταση και διάταση (ρήξη στον πρόσθιο επιμήκη και στον μεσοσπονδύλιο δίσκο, κάταγμα των αρθρικών αποφύσεων, του τόξου ή των ακανθωδών αποφύσεων).

Σε περίπτωση κατάγματος λόγω τραυματισμού, ο ασθενής πρέπει επειγόντως να υποβληθεί σε πλήρη διαγνωστικό έλεγχο για εκτίμηση της σοβαρότητας της κατάστασής του αλλά και της αναγκαιότητας για άμεση χειρουργική επέμβαση. Υπάρχουν είδη καταγμάτων (σταθερά μη παρεκτοπισμένα συμπιεστικά κατάγματα) τα οποία δεν προκαλούν σημαντική βλάβη στην πρόσθια κολώνα και στο νωτιαίο μυελό και μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά και μόνο εάν δεν αποδώσουν, η επέμβαση να γίνει σε δεύτερο χρόνο.

Άμεσης χειρουργικής θεραπείας χρήζουν τα κατάγματα της σπονδυλικής στήλης που προκαλούν σημαντική πίεση στο νωτιαίο μυελό, συνδεσμική κάκωση με αστάθεια των αρθρώσεων, σημαντική κυφωτική παραμόρφωση, τραυματική δισκοκήλη και σε οποιαδήποτε περίπτωση πιέζονται οι νευρικές δομές (νωτιαίος μυελός ή νεύρα).

Η χειρουργική επέμβαση καθορίζεται κυρίως από την ακεραιότητα των οπίσθιων συνδεσμικών στοιχείων και περιλαμβάνει την σταθεροποίηση και σπονδυλοδεσία, την αποσυμπίεση του σπονδυλικού σωλήνα και του τραύματος του νωτιαίου μυελού, εφόσον υπάρχει. Επιτυγχάνει την γρήγορη κινητοποίηση του ασθενούς, περιορίζει τον πόνο, αποτρέεπι νευρολογικές επιπλοκές και διευκολύνει τη νοσηλευτική φροντίδα και συμβάλλει στην ταχύτερη επιστροφή του επιτρέπει στον ασθενή να επιστρέψει σύντομα σε φυσιολογική ζωή.