Το μηνιγγίωμα της σπονδυλικής είναι συνήθως καλοήθης ενδοσκληρίδιος όγκος.   Εμφανίζεται κυρίως στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης.

Η χειρουργική αντιμετώπιση των ενδοσκληρίδιων όγκων ιδιαίτερα όταν είναι καλοήθεις είναι η μόνη ασφαλής λύση με εξαιρετικά αποτελέσματα στην αποκατάσταση της κινητικότητας και στην αντιμετώπιση το πόνου, ενώ ο κίνδυνος υποτροπών είναι υπαρκτός αλλά σπάνιος.

Η επέμβαση πραγματοποιείται μια οπίσθια, πλάγια ή προσθιοπλάγια προσπέλαση και πεταλεκτομή. Στόχος, η ολική αφαίρεση του όγκου.