Είναι οι σπανιότεροι όγκοι της σπονδυλικής στήλης και στο μεγαλύτερο ποσοστό τους πρωτοπαθείς. Εμφανίζονται στο σώμα του σπονδύλου πιέζοντας τα νεύρα ή το νωτιαίο μυελό.

Χρήζουν επείγουσας χειρουργικής αντιμετώπισης.